با هدف بالا بردن روحیه خلاقیت؛

برگزاری جشنواره جابربن حیان در شهرستان میبد


جشنواره جابربن حيان در قالب طرح‌های پروژهشي و علمی دانش‌آموزی در سطح مدارس ابتدايي شهرستان میبد برگزار شد.
با هدف بالا بردن روحیه خلاقیت؛
جشنواره جابربن حيان در قالب طرح‌های پروژهشي و علمی دانش‌آموزی در سطح مدارس ابتدايي شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، جشنواره علمي ، پژوهشي جابربن حيان با شركت 30 اثر برگزيده مدارس و در سه محور جمع آوري ، طراحي ساخت و آزمايش با همكاري و نظارت آموزشگاه بنت الهدي صدر ، گروههاي آموزش ابتدائي ، كارشناس و راهبرهاي آموزش ابتدائي  در سالن آموزشگاه بنت الهدي صدر میبد آغاز شده كه در پايان تعداد 9 اثر برتر به جشنواره استاني راه پيدا مي كنند .

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :