آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری جشنواره جابربن حیان در میبد

برگزاری جشنواره جابربن حیان در میبد


جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان در دبستان بنت الهدی صدرخانقاه شهرستان میبدبرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، دراین جشنواره دانش آموزان ابتدایی مدارس شهرستان میبد 40 طرح برتر خود را برای قضاوت و داوری گذاشتند.

فاطمه غریب مجری طرح جابربن حیان درمیبدگفت:ازبین 40 طرح و ایده برتر ،10 طرح بعنوان برتر به جشنواره استانی راه خواهند یافت .

خانم غریب افزود:طرح ها درقالب مدل ،نمایش،آزمایش ،طراحی و ساخت و جمع آوری است که همه آنها داوری شده ونتایج به جشنواره استانی معرفی خواهد شد .

وی گفت:ازبین این طرح ها ،5 طرح برتر ازدبستان های امام جعفرصادق و بنت الهدی صدر خانقاه بوده است.

مجری طرح جابر درمیبد خاطرنشان کرد:طراحی ساخت،شبکه سازی لوله بخاری ،شانه جادویی ،دست جادویی و دایره نگار از طرح هایی بودند که می توانند باآزمایش وتحقیق بیشتر ،زمینه کارآفرینی را درآینده برای دانش آموزان فراهم کنند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :