برگزاری جشنواره جابربن حیان در میبد

برگزاری جشنواره جابربن حیان در میبد


جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان در دبستان بنت الهدی صدرخانقاه شهرستان میبدبرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، دراین جشنواره دانش آموزان ابتدایی مدارس شهرستان میبد 40 طرح برتر خود را برای قضاوت و داوری گذاشتند.

فاطمه غریب مجری طرح جابربن حیان درمیبدگفت:ازبین 40 طرح و ایده برتر ،10 طرح بعنوان برتر به جشنواره استانی راه خواهند یافت .

خانم غریب افزود:طرح ها درقالب مدل ،نمایش،آزمایش ،طراحی و ساخت و جمع آوری است که همه آنها داوری شده ونتایج به جشنواره استانی معرفی خواهد شد .

وی گفت:ازبین این طرح ها ،5 طرح برتر ازدبستان های امام جعفرصادق و بنت الهدی صدر خانقاه بوده است.

مجری طرح جابر درمیبد خاطرنشان کرد:طراحی ساخت،شبکه سازی لوله بخاری ،شانه جادویی ،دست جادویی و دایره نگار از طرح هایی بودند که می توانند باآزمایش وتحقیق بیشتر ،زمینه کارآفرینی را درآینده برای دانش آموزان فراهم کنند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :