نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


برگزاری جشنواره غذاهای بومی محلی شهرستان میبد در دبستان ابطحی


جشنواره غذاهای بومی محلی شهرستان میبد با حضور جمعی از مسئولین شهرستان و آموزش و پرورش در دبستان ابطحی برگزار شد.
جشنواره غذاهای بومی محلی شهرستان میبد با حضور جمعی از مسئولین شهرستان و آموزش و پرورش در دبستان ابطحی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، مدیر آموزش و پرورش میبد هدف از برگزاری این جشنواره را، اهمیت به شیوه های صحیح پخت، معرفی غذاهای سنتی و محلی و ترویج فرهنگ استفاده از غذاهای پرانرژی، سالم و سنتی و پرهیز از غذاهای آماده و مضر، آگاهی دادن به دانش آموزان در خصوص روش های تغذیه سالم و ایجاد نشاط در بین دانش آموزان عنوان نمود.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :