نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ادواری مدیران متوسطه نظری و مهارتی

برگزاری جلسه ادواری مدیران متوسطه نظری و مهارتی


برگزاری جلسه ادواری مدیران متوسطه نظری و مهارتی

در این جلسه موضوعات زیر مورد بحث و اطلاع رسانی قرار گرفت :

بررسی نتایج کنکور اعلامی از سازمان سنجش

توجه ویژه به پژوهش سرا و آزمایشگاه

برنامه آموزش بهداشت توسط دکتر انتظاری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد

برنامه امتحانات نوبت اول

صحبت های پایانی مدیر آموزش و پرورش با موضوع " ویژگی های مدیران ماندگار "

            
    
اعلام کسب موفقیت آموزشگاه میرمحمدی شهرستان میبد به عنوان دبیرستان سرامد و برتر کشور