آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری جلسه ستاد امتحانات مدیریت آموزش و پرورش میبد

برگزاری جلسه ستاد امتحانات مدیریت آموزش و پرورش میبد


با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات ، جلسه ستاد امتحانات مدیریت آموزش و پرورش میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در این جلسه حوزه های امتحان و مکان برگزاری امتحانات تعیین شد. آماده سازی حوزه ها از نظر روشنایی ، سرمایشی و صوتی نیز در این جلسه مطرح گردید .

انتخاب عوامل اجرایی حوزه های امتحانی به جلسه بعد موکول شد و در مورد نحوه تکثیر سؤال هماهنگ نهم نیز تصمیم گیری شد.


 

 

آدرس کوتاه :