برگزاری جلسه ستاد شاهد شهرستان میبد

برگزاری جلسه ستاد شاهد شهرستان میبد


جلسه ستاد شاهد شهرستان میبد با حضور ریاست بنیاد شهید ،کارشناس امور فرهنگی شاهد، سرپرست آموزش و پرورش، مسئول شاهد اداره و مدیران مدارس شاهد در سالن اجتماعات اداره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، در این جلسه در مورد مشکلات آموزشی و فرهنگی دانش آموزان طرح پراکنده شاهد بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :