نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای معاونین

برگزاری جلسه شورای معاونین


برگزاری جلسه شورای معاونین
در این جلسه پیرامون چگونگی برگزاری کنکور سراسری 90 و موضوع واگذاری امر برگزاری کنکور به آموزش عالی بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید نهایت همکاری در این امر مهم با آموزش عالی انجام گیرد . در پایان به نامه های رسیده به شورا رسیدگی شد .