آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری جلسه مدیران مدارس ابتدایی

برگزاری جلسه مدیران مدارس ابتدایی


جلسه ماهیانه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان میبد در محل آموزشگاه خرد ایران زمین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در این جلسه که با حضور مدیر، معاونین آموزشی و پرورشی و کارشناسان موضوعی اداره آموزش و پرورش برگزار گردید، اهم مسائل آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار گرفت.

برنامه ریزی و تشریح طرح برگزاری کارگاه اختلالات جهت آموزگاران و معاونین آموزشی نیز از مباحث جلسه مذکور بود.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :