نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه کارگروه مدیران ابتدایی شهرستان میبد

برگزاری جلسه کارگروه مدیران ابتدایی شهرستان میبد


در راستای پروژه مهر جلسه کارگروه مدیران ابتدایی میبد با حضور مدیر و کارشناسان حوزه آموزش در سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد ، دراین جلسه در مورد چگونگی انتخاب دانش آموزان مستعد جهت تشکیل کلاس های فوق برنامه بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

 

آدرس کوتاه :