نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


برگزاری دوره آموزشی تربیت بدنی و آمادگی جسمانی در شهرستان میبد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش میبد دوره ضمن خدمت تربیت بدنی و آمادگی جسمانی به مدت 4 ساعت  ویژه کلیه آموزگاران و دبیران تربیت بدنی در محل سالن زنده یاد حسین فیروز برگزار شد. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش میبد دوره ضمن خدمت تربیت بدنی و آمادگی جسمانی به مدت 4 ساعت  ویژه کلیه آموزگاران و دبیران تربیت بدنی در محل سالن زنده یاد حسین فیروز برگزار شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :