آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری دوره آموزشی سواد آموزی برای آموزش دهندگان

برگزاری دوره آموزشی سواد آموزی برای آموزش دهندگان


به منظور ارتقای سطح کیفیت آموزشی سوادآموزان دوره های مختلف نهضت سواد آموزی وبرای آشنایی هر چه بیشتر آموزش دهندگان با شیوه های جدید تدریس ، یک دوره آموزشی 24ساعته برای آموزش دهندگان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد،در این دوره آموزش دهندگان سوادآموزی با کتب سواد آموزی 1 و 2 و پودمان های سوادآموزی آشنا شدند.

در پایان دوره " امین الرعایا " معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد شاخص های آموزش دهنده را بیان نمود و در ادامه در مورد عواملی که باعث ترک تحصیل سوادآموز می شود را بحث و گفتگو نمود.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :