آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در شهرستان میبد

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در شهرستان میبد


دوره آموزشی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در شهرستان میبد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میبد دوره ضمن خدمت ویژه همکاران اداری با عنوان پیشگیری از وقوع جرم  وآسیب های اجتماعی با حضور آقای رجبی کارشناس حراست داد گستری شهرستان میبد در محل سالن اجتماعات اداره برگزار گردید.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :