آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت طرح ملی شهاب در شهرستان میبد

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت طرح ملی شهاب در شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد،  دوره آموزش ضمن خدمت طرح ملی شهاب در شهرستان میبد با مشارکت آموزگاران پایه  پنجم با دو عنوان آموزش و پرورش ، دانش آموزان تیز هوش  و  شناسایی و هدایت استعداد های دانش آموزان  به مدت 34 ساعت برگزار شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :