آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت "یادگیری معکوس" در شهرستان میبد

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت "یادگیری معکوس" در شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد،  دوره آموزش ضمن خدمت یادگیری معکوس برای کادر ثابت مدارس پیشرو شهرستان میبد برگزار شد.

مدرسه پیشرو مدرسه‌ای است كه می‌تواند كاركرد خود را با توجه به نیازهای روز جامعه و كودكان تغییر دهد و آن را ارزیابی كند. آنچه مدرسه پیشرو را از مدارس سنتی متمایز می‌سازد، تفاوت در ساختار و كاركردهای مدرسه است.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :