آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری

برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری


اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی در نظر دارد سه دوره آموزشی در نیمسال اول سال تحصیلی96-95 به شیوه غیرحضوری با درس افزار اجرا نماید

 

 

ردیف

عنوان دوره

کد

ساعت

هزینه ثبت نام و درس اقزار

1

روانشناسی تفاوتهای فردی

91401116

20

50000 ریال

2

توجیهی بدوخدمت کارکنان دولت

93600719

70

100000 ریال

3

مهارتهای بدوخدمت معلمان

91402409

54

100000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      درس افزار هر کدام از دوره های بدوخدمت شامل چهار آزمون (سه آزمون میان دوره+ آزمون کلی) می باشد که هر آزمون دارای پنج نمره می باشد که مجموع آن به عنوان نمره پایان دوره محاسبه می گردد.

2.      انجام مطالعه، آزمون و ارسال کارنامه هر بخش از دوره در تاریخ های معین با استفاده از کد فعال سازی امکان پذیر است و فراگیر در هر بخش می تواند در دو آزمون شرکت نماید که بالاترین نمره به عنوان نمره آزمون محاسبه می گردد.

3.      در صورت عدم ارسال کارنامه در بازه زمانی اعلام شده، نمره آن بخش از دوره صفر منظور گردد و با توجه به اینکه آزمون هر بخش دارای 5 نمره می باشد در صورت کسب نمره پایین تر از 12 در مجموع، گواهینامه پایان دوره صادر نمی‌گردد.

4.      کد فعالسازی آزمون هر بخش یکسان می باشد که در تاریخ معین برروی سایت ثبت نام(EBL1.ir/yazd) قرار می گیرد.

5.      افراد جدیدالاستخدام مشمول ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که مکلف به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش می باشند و دانشجویان متعهد خدمت از شرط گذراندن دوره های بدوخدمت معاف می باشند.

6.       

ردیف

تقویم اجرایی برگزاری دوره های آموزشی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

ثبت نام اولیه در سامانه ltms.medu.ir

10/07/95

17/07/95

2

ثبت نام نهایی در سامانه EBL1.ir/yazd

25/07/95

30/07/95

3

زمان توزیع درس افزار به مدارس

08/08/95

13/08/95

4

زمان توزیع درس افزار به فراگیران

13/08/95

15/08/95

5

برگزاری دوره روانشناسی تفاوتهای فردی

15/08/95

25/08/95

6

برگزاری دوره توجیهی بدوخدمت کارکنان دولت

01/09/95

25/09/95

6-1

آشنایی با ساختار نظام/آشنایی با با ساختار اداری

01/09/95

07/09/95

6-2

قانون مدیریت خدمات کشوری/فرهنگ سازمانی

08/09/95

14/09/95

6-3

کارتیمی/اخلاق حرفه ای

15/09/95

21/09/95

6-4

آزمون کلی دوره توجیهی بدوخدمت کارکنان دولت

22/09/95

25/09/95

7

برگزاری دوره مهارتهای بدوخدمت معلمان

01/10/95

25/10/95

7-1

روانشناسی تربیتی

01/10/95

07/10/95

7-2

روشها و فنون تدریس/اصول طراحی آموزشی

08/10/95

14/10/95

7-3

سنجش و ارزشيابي/ اطلاعات اختصاصي مخاطبين

15/10/95

21/10/95

7-4

آزمون کلی دوره مهارتهای بدوخدمت معلمان

22/10/95

25/10/95

 
آدرس کوتاه :