نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه کارگروه نظام 6-3-3

برگزاری دومین جلسه کارگروه نظام 6-3-3


برگزاری دومین جلسه کارگروه نظام 6-3-3

در این جلسه موحدی معاون محترم آموزشی موانع و مشکلاتی که پیش روی این نظام آموزشی است صحبت نمودند و سپس مدیران راه کارهای مناسب ارائه دادند .

در پایان تصمیم گرفته شد که پایان هفته موارد طرح شده به صورت مکتوب به کمیته برنامه ریزی شهرستان ارسال گردد که پس از بررسی در کمیته برنامه ریزی جهت ابلاغ و تصویب به شورای آموزش و پرورش ارائه گردد .
روابط عمومی