نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


برگزاری دومین نشست ستاد پروژه مهر شهرستان میبد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، دومین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش میبد برگزار شد و ساماندهی مدارس بارجین ، پیگیری آمار و اطلاعات پیش دبستانی ها ، میزان ثبت نام مدارس در سامانه سناد و گزارش هدایت تحصیلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، دومین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش میبد برگزار شد و ساماندهی مدارس بارجین ، پیگیری آمار و اطلاعات پیش دبستانی ها ، میزان ثبت نام مدارس در سامانه سناد و گزارش هدایت تحصیلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :