نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


برگزاری مراسم ترحیم همسر خیرمدرسه ساز میبدی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد، مراسم ترحیم همسر خیر مدرسه ساز سید سلیمان مصطفوی شادروان "حاجی بی بی ناز امامی میبدی"  با حضور همکاران اداری ، مدیران مدارس ، خانواده مرحوم و جمعی از دانش آموزان در نمازخانه مدیریت آموزش و پرورش میبد برگزار شد. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد، مراسم ترحیم همسر خیر مدرسه ساز سید سلیمان مصطفوی شادروان "حاجی بی بی ناز امامی میبدی"  با حضور همکاران اداری ، مدیران مدارس ، خانواده مرحوم و جمعی از دانش آموزان در نمازخانه مدیریت آموزش و پرورش میبد برگزار شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :