آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی متوسطه دوم

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی متوسطه دومبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، این دوره از مسابقات در پایه های دهم و یازدهم بین گروههایی منتخب مدارس  در محل پژوهش سرای رشیقی برگزار گردید و در نهایت دو تیم برتر به مرکز استان راه پیدا می کنند.

آدرس کوتاه :