آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری مسابقات آموزشگاهی تنیس روی میز دختران شهرستان میبد

برگزاری مسابقات آموزشگاهی تنیس روی میز دختران شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد؛ مسابقات آموزشگاهی تنیس روی میز دختران شهرستان میبد،با هدف استعدادیابی،انتخاب نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات استانی و ایجاد رقابت سالم به مدت ۳ روز، در سه مقطع تحصیلی، در محل سالن آکادمی تنیس روی میز صدرا برگزار گردید.
پس از انجام بازی ها که به صورت دوره ای و حذفی برگزار شد، نتایج ذیل در دو بخش انفرادی و تیمی به دست آمد.
ابتدایی
نفرات برتر:

۱-زهرا زارعشاهی(آموزشگاه شاهد حاج غلامرضا زارعشاهی)
۲-مریم محیطی(آموزشگاه شاهد حاج غلامرضا زارعشاهی)
۳_یاسمن تقی زادگان (آموزشگاه علی فاضلی)وهانیه سادات موسوی(آموزشگاه  شاهدحاج غلامرضا زارعشاهی)
نتایج تیمی:
۱_آموزشگاه حاج غلامرضا زارعشاهی(شاهد)
۲_آموزشگاه علی فاضلی
۳_آموزشگاه هجرت
متوسطه اول
نفرات برتر: 

۱-ریحانه زارعشاهی(آموزشگاه اعظم زارعشاهی)
۲_کیمیا پور طالبی(آموزشگاه نمونه مجاهد)
۳_زهرا فیاضی(آموزشگاه نمونه مجاهد)وفاطمه دهقانی(آموزشگاه زهرایی)
نتایج تیمی
۱-آموزشگاه نمونه مجاهد
۲-آموزشگاه اعظم زارعشاهی
۳-آموزشگاه زهرایی
متوسطه دوم
نفرات برتر:

۱-زهرا سادات حسینی نسب(آموزشگاه آیت الله اعرافی)
۲_زهرا فلاح(آموزشگاه شاهد میر محمدی)
۳-مبارکه سادات حسینی(آموزشگاه خدیجه کبری)ولیلا فخار زاده(آموزشگاه آینده سازان)
نتایج تیمی
۱_آموزشگاه آیت الله اعرافی
۲_آموزشگاه خدیجه کبری
۳_آموزشگاه شاهد میر محمدی

آدرس کوتاه :