آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری مسابقات آموزشگاهی تنیس روی میز پسران شهرستان میبد

برگزاری مسابقات آموزشگاهی تنیس روی میز پسران شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد؛ مسابقات آموزشگاهی تنیس روی میز پسران شهرستان میبد، با هدف استعدادیابی، انتخاب نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات استانی و ایجاد رقابتی سالم و توام با شادی و نشاط، با حضور ۱۶۵ ورزشکار از ۳۷ آموزشگاه، به مدت ۳ روز، در سه مقطع، در محل سالن آکادمی تنیس روی میز صدرا برگزار گردید. پس از انجام بازی های دوره ای و حذفی، نتایج ذیل در دوبخش انفرادی و تیمی به دست آمد :
ابتدایی :
نفرات برتر : ۱- دانیال خباز( آموزشگاه یاسین ) ۲- سید علی آقایی ( آموزشگاه شاهد یاس سرام) ۳- حامد یزدی ( آموزشگاه یاسین ) و علی آقایی نژاد ( آموزشگاه نورالمهدی)
نتایج تیمی : ۱-آموزشگاه یاسین ۲- آموزشگاه شهید خلیل کارگر ۳ آموزشگاه شاهد یاس سرام

متوسطه اول :
نفرات برتر : ۱- محمد باقر آقایی ( استعداد درخشان شهید ذوالفقاری ) ۲- محمد میلاد ملک زاده ( معارف ) ۳- سید عرفان مطلبی ( شاهد باهنر )- رضا رسولی ( شاهد باهنر )
نتایج تیمی:۱- آموزشگاه استعداد درخشان شهید ذوالفقاری ۲- آموزشگاه شاهد باهنر ۳- آموزشگاه معارف

متوسطه دوم :
نفرات برتر : ۱- سید محمد رضا امامی( هنرستان رشیقی) ۲- محمد حسین زارعی ( استعداد درخشان شهید رحیمی فر) ۳- سید محمد مهدی امامی ( استعداد درخشان شهید رحیمی فر) - مصطفی حامدی نیا ( آموزشگاه مولوی )
نتایج تیمی : ۱- آموزشگاه استعداد درخشان شهید رحیمی فر ۲- هنرستان رشیقی ۳- آموزشگاه مولوی

آدرس کوتاه :