آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری مسابقات تنیس روی میز دختران

برگزاری مسابقات تنیس روی میز دختران


مسابقات تنیس روی میز دختران شهرستان میبد در سالن تنیس روی میز شهید شیرودی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، این مسابقات طی سه روز در سه مقطع برگزار شد که در پایان نتایج ذیل حاصل گردید .

نتایج دوره ابتدایی :

 مقام اول :زهرا فیاضی از دبستان بی بی خدیجه ابطحی

مقام دوم: سیده زهرا میر حسینی از دبستان شاهد حاج رضا صادقی

مقام سوم مشترک : مبارکه السادات حسینی از دبستان شاهد حاج رضا صادقی، سارا برزگر از دبستان شاهد حاج رضا صادقی

نتایج متوسطه دوره اول :

 مقام اول :فاطمه زارعشاهی از دبیرستان اعظم زارعشاهی

مقام دوم :فاطمه زارعی از دبیرستان شاهد فاطمه الزهرا

مقام سوم مشترک:زهرا زارعی از دبیرستان شاهد فاطمه الزهرا . مطهره زارعی از دبیرستان شهید احمد زارعی

نتایج متوسطه دور دوم:

مقام اول :مطهره زارع زاده از دبیرستان رقیه دهقانی

مقام دوم :فاطمه رحیمی از هنرستان پروین اعتصامی

مقام سوم مشترک :فاطمه خانی از هنرستان پروین اعتصامی ، نرگس زارع از هنرستان پروین اعتصامی

آدرس کوتاه :