آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری مسابقات دو صحرانوردی دوره های اول و دوم متوسطه پسر شهرستان میبد

برگزاری مسابقات دو صحرانوردی دوره های اول و دوم متوسطه پسر شهرستان میبد


در هفته تربیت بدنی ؛
به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات دو صحرانوردی در مقاطع متوسطه اول و دوم دانش آموزان پسر شهرستان میبد برگزار گردید که در این دوره از مسابقات ۹۰ نفر از 20 آموزشگاه شرکت داشتند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد به نقل از محمد رضا اسماعیلی کارشناس تربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان میبد مسافت مسابقه برای ورزشکاران متوسطه دوم ۵۵۰۰ متر وبرای  ورزشکاران متوسطه اول ۳۵۰۰ متر در نظر گرفته شده بود که در پایان نتایج به دست آمده بدین شرح می باشد.

نتایج انفرادی متوسطه دوم

۱.احمد دهقانی از دبیرستان صالحی

۲.حسن خلفایی از دبیرستان شاهد العلوم

۳.امید کارگر از دبیرستان شهید رحیمی فر

۴.سجاد دهقانی از دبیرستان شاهد العلوم

۵.امیر حسین حاجی رشیدی از دبیرستان شاهد العلوم

۶.ابوالفضل مومنی از هنرستان شهید چمران

۷ .محمد حسین دهقانی از دبیرستان شیخ محمد صالحی

۸.محمد حسین دهقانی (امیرحسین) از دبیرستان شیخ محمد صالحی

۹.مهدی جعفرزاده  از هنرستان تربیت بدنی سما

۱۰.متین اشرفیاز دبیرستان شهید رحیمی فر

نتایج تیمی متوسطه دوم

مقام اول:دبیرستان شاهد العلوم با امتیاز منفی ۱۱

مقام دوم:دبیرستان شیخ محمد صالحی با امتیاز منفی ۱۶

مقام سوم:دبیرستان شهید رحیمی فربا امتیاز منفی ۲۶

نتایج انفرادی متوسطه اول

۱. سراج دهقانی از دبیرستان شاهد باهنر

۲.امیر حسین صحت  از دبیرستان امام حسین (ع)

۳. یونس  علی زاده از دبیرستان جوادالائمه

۴. ابوالفضل زارعشاهی ا از دبیرستان طالقانی

۵.سید سجاد موسوی از دبیرستان موسی بن جعفر (ع)

۶.ابوالفضل یکتااز دبیرستان معارف

۷.امیرحسین رحیمی از دبیرستان قیام

۸.محمد معین سلطانی  از دبیرستان قیام

۹. علی بالاور از دبیرستان شهید کارگر

۱۰.حبیب طالبی از دبیرستان شهید کارگر

نتایج تیمی متوسطه اول

مقام اول:دبیرستان قیام با امتیاز منفی ۲۷

مقام دوم :دبیرستان شاهد باهنربا امتیاز منفی ۳۹

مقام سوم : دبیرستان شهید محمد رضا کارگربا امتیاز منفی ۴۱

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :