آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری مسابقات زبان انگلیسی و آزمایشگاه علوم جشنواره نوجوان خوارزمی

برگزاری مسابقات زبان انگلیسی و آزمایشگاه علوم جشنواره نوجوان خوارزمی


مرحله شهرستانی مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته های آزمایشگاه علوم و زبان انگلیسی در پژوهش سرای رشیقی و سالن زنده یاد حسین فیروز اداره آموزش و پرورش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، گروه های برتر مدارس متوسطه دوره اول امروز در رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی در سالن زنده یاد حسین فیروز و رشته آزمایشگاه علوم در پژوهش سرای دانش آموزی رشیقی به رقابت پرداختند.

 مرحله منطقه ای پنجمین دوره جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی که در شش رشته در حال برگزاری است تا پایان اسفند نفرات و گروه های برتر را جهت شرکت در مرحله استانی معرفی می نماید.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :