برگزاری مسابقات فوتسال دوره ابتدایی

برگزاری مسابقات فوتسال دوره ابتدایی


مسابقات فوتسال دوره ابتدایی با حضور 23 تیم از آموزشگاههای شهرستان میبد برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، این دوره از مسابقات پس از انجام 49 بازی نتایج ذیل حاصل شد:

مقام اول : آموزشگاه حاج جواد جندقی

مقام دوم : آموزشگاه شهید شرف الدینی

مقام سوم : آموزشگاه شاهد امام جعفر صادق (ع)

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :