آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری مسابقات فوتسال دوره ابتدایی

برگزاری مسابقات فوتسال دوره ابتدایی


مسابقات فوتسال دوره ابتدایی با حضور 23 تیم از آموزشگاههای شهرستان میبد برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، این دوره از مسابقات پس از انجام 49 بازی نتایج ذیل حاصل شد:

مقام اول : آموزشگاه حاج جواد جندقی

مقام دوم : آموزشگاه شهید شرف الدینی

مقام سوم : آموزشگاه شاهد امام جعفر صادق (ع)

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :