آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری مسابقات قهرمانی شطرنج مدارس شهرستان میبد

برگزاری مسابقات قهرمانی شطرنج مدارس شهرستان میبد


مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس میبد در محل کانون شهید رجایی برگزار گردید که نتایج ذیل حاصل شد :

مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس میبد در محل کانون شهید رجایی برگزار گردید که نتایج ذیل حاصل شد :

 نتایج تیمی دوره متوسطه دوم دختران با احتساب پوئن شکنی :

1- دبیرستان نمونه گلمحمدی باکسب 10 امتیاز

2- دبیرستان نجمه با کسب 9 امتیاز

3- دبیرستان قدس با کسب 7 امتیاز

نتایج اتفرادی با احتساب پوئن شکنی:

1-مریم حاج حسینی از نمونه گل محمدی با کسب 5 امتیاز

2-عطیه فلاح از دبیرستان نجمه با کسب 3.5 امتیاز  

3- فاطمه برزگر از دبیرستان مفتح با کسب 3.5 امتیاز

4- مهلا شاه محمدی از دبیرستان نمونه گلمحمدی با کسب 3 امتیاز 

5- فاطمه کارگر از دبیرستان پروین اعتصامی با کسب 3 امتیاز

 نتایج تیمی متوسطه دوره اول با احتساب پوئن شکنی :

1-  نمونه مجاهد دهقانی باکسب 15 امتیاز

2-  مجدزاده با کسب 11 امتیاز

3-  چهارده معصوم با کسب 10.5 امتیاز

نتایج اتفرادی با احتساب پوئن شکنی:

1-زهرا پوررجبی از راهنمایی نمونه مجاهد با کسب 6 امتیاز  

2-فاطمه زارعشاهی از راهنمایی نمونه مجاهد با کسب 5 امتیاز

3- زهرا زارع  از راهنمایی نمونه مجاهد با کسب 5 امتیاز

4- زهرا فاضلی از راهنمایی مجد زاده با کسب 5 امتیاز   

5- فاطمه موسوی از راهنمایی چهارده معصوم با کسب 5 امتیاز

نتایج تیمی ابتدایی دخترانه با احتساب پوئن شکنی :

1- دبستان محسنی فر با کسب 16.5 امتیاز

2- دبستان علی فاضلی با کسب 14 امتیاز

3- دبستان حاج رضا صادقی با کسب 13 امتیاز

4- دبستان نفیسه با کسب 12 امتیاز

5- دبستان میرمحمدی با کسب 12 امتیاز

نتایج اتفرادی با احتساب پوئن شکنی:

1- اعظم مشک آبادی با کسب 7 امتیاز از دبستان محسنی فر

2- نرگس زارع با کسب 6 امتیاز از دبستان محسنی فر

3- هما زارعی با کسب 5 امتیاز از دبستان نفیسه

4- مریم زمانی با کسب 5 امتیاز از دبستان علی فاضلی

5- نرگس فلاح با کسب 5 امتیاز از دبستان مهدیه

نتایج تیمی متوسطه دوره دوم پسران با احتساب پوئن شکنی:

1- دبیرستان رحیمی فر با کسب 12 امتیاز

2- دبیرستان صالحی با کسب 6.5 امتیاز

3- هنرستان رشیقی با کسب 8 امتیاز

نتایج انفرادی با احتساب پوئن شکنی:

1- محسن زارع با کسب 5 امتیاز از دبیرستان رحیمی فر

2- محمد حسین آقایی با کسب 4 امتیاز از دبیرستان رحیمی فر

3- علیرضا شیرمردی با کسب 3 امتیاز از دبیرستان صالحی

4- داوود فلاحی با کسب 3 امتیاز از دبیرستان رحیمی فر

5- میثم ضیایی با کسب 3 امتیاز از دبیرستان صالحی

نتایج تیمی متوسطه دوره اول پسران با احتساب پوئن شکنی:

1-  شهید ذوالفقاری با کسب 11 امتیاز

2-  باهنر با کسب 9 امتیاز

3-  طالقانی با کسب 8 امتیاز

 

نتایج انفرادی با احتساب پوئن شکنی:

1- محمد طاها دهقانی با کسب 5 امتیاز از راهنمایی ذوالفقاری

2- ابوالفضل علیخانی با کسب 4 امتیاز از شاهد باهنر

3- علی زارعی با کسب 4 امتیاز از شاهد باهنر

4- محمد جواد رضوانی با کسب 3 امتیاز از ذوالفقاری

5- سینا زارعشاهی با کسب 3 امتیاز از آتشی

نتایج تیمی ابتدایی پسران با احتساب پوئن شکنی :

1- دبستان شاهد با کسب 15 امتیاز

2- دبستان رحیمدل با کسب 11.5 امتیاز

3- دبستان میرمحمدی با کسب 11.5 امتیاز

نتایج انفرادی با احتساب پوئن شکنی:

1- مهدی زارع از دبستان فارابی با کسب 7 امتیاز

2- محمد مهدی آبیار از دبستان 12 بهمن با کسب 6 امتیاز

3- محمد صادق برزگر  از دبستان ابوذر با کسب 5 امتیاز

4- مجتبی علیخانی از دبستان شهید شفیعی با کسب 5 امتیاز  

5- حامد پوراغنیایی از دبستان شاهد با کسب 5 امتیاز

آدرس کوتاه :