نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


برگزاری مسابقه دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سوادآموزی


به منظور کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی، مسابقه ای در ارتباط با دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سوادآموزی از آموزش دهندگان و مدیران به صورت همزمان با سراسر استان در سالن شهید اسماعیلی آموزشگاه شاهد باهنر برگزار شد. خاطرنشان می گردد در این مسابقه شهرستان میبد میزبان آموزش دهندگان شهرستان اردکان بود .  

به منظور کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی، مسابقه ای در ارتباط با دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سوادآموزی از آموزش دهندگان و مدیران به صورت همزمان با سراسر استان در سالن شهید اسماعیلی آموزشگاه شاهد باهنر برگزار شد.

خاطرنشان می گردد در این مسابقه شهرستان میبد میزبان آموزش دهندگان شهرستان اردکان بود .

 

آدرس کوتاه :