نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه دو صحرا نوردی استان در میبد

برگزاری مسابقه دو صحرا نوردی استان در میبد


برگزاری مسابقه دو صحرا نوردی استان در میبد
این مسابقه با حضور 90 ورزشکار از دوره های راهنمایی و متوسطه در جاده ی سعید آباد شهرستان میبد برگزار شد . لازم به ذکر است در دوره ی راهنمایی شهرستان میبد مقام اول ، ناحیه یک یزد مقام دوم و ناحیه دو یزد مقام سوم را به خود اختصاص دادند . همچنین در دوره ی متوسطه شهرستان میبد مقام اول ، ناحیه دو یزد مقام دوم و شهرستان ابرکوه مقام سوم را کسب نمودند .روابط عمومی آموزش و پرورش میبد