آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری نشست مشترک آموزش و پرورش و شبکه بهداشت شهرستان میبد

برگزاری نشست مشترک آموزش و پرورش و شبکه بهداشت شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد؛ نشست مشترک آموزش و پرورش و شبکه بهداشت شهرستان، به منظور هماهنگی و اجرای بهینه برنامه های مشترک بهداشتی و آموزشی در مدارس برگزار گردید ودر مورد  موضوعاتی همچون پیشگیری از شیوع پدیکلوز در مدارس، برنامه سفیران سلامت، بهداشت روان ،اجرای برنامه های آموزشی برای اولیا و دانش آموزان و سایر مباحث  تصمیم گیری شد.

آدرس کوتاه :