نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه آثار و هنرهای دستی هنرجویان و دانشجویان رشته طراحی دوخت

برگزاری نمایشگاه آثار و هنرهای دستی هنرجویان و دانشجویان رشته طراحی دوخت


برگزاری نمایشگاه آثار و هنرهای دستی هنرجویان و دانشجویان رشته طراحی دوخت

این نمایشگاه تا چهارشنبه مورخ 24/12/90 دایر می باشد .

ساعات بازدید برای خانواده های محترم از ساعت 16:00 لغایت 19:30 و برای مدارس صبح ها از ساعت 9:30 لغایت 13:30 می باشد .

آدرس هنرستان : ده آباد کوچه حجاب 17 هنرستان پروین اعتصامی