آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان میبد

برگزاری نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان میبد


همزمان با سراسر کشور صورت گرفت:
همزمان با سراسر کشور،نوزدهمین دوره از انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرور شهرستان میبد، مراسم نمادین این برنامه با حضور معاون فرماندار،مدیر و معاون پرورشی آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین محلی دردبیرستان های نمونه مجاهد دهقانی و شاهد امام جعفر صادق (ع) برگزار شد و دانش آموزان در راستای تمرین مسئولیت پذیری ،دموکراسی و فرآیند مشارکت در برنامه ریزی مدرسه با انتخاب نماینده خود در شورای دانش آموزی مدرسه، رای های خود را به صندوق اندختند.

موحدی فرد مدیر آموزش و پرورش میبد هدف از برگزاری این انتخابات را تکریم دانش آموزان، تقویت خود باوری و اعتماد به نفس در آنان ، تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری، توجه به خواسته های دانش آموزان و توسعه فعالیت های گروهی در آنها عنوان نمود .

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :