آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری همایش ارزشیابی کیفی ، توصیفی

برگزاری همایش ارزشیابی کیفی ، توصیفیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد؛ با توجه به اهمیت اجرای مطلوب ارزشیابی کیفی و توصیفی همایش ارزشیابی کیفی ، توصیفی با حضور آموزگاران ، مدیران و معاونین ابتدایی مدارس میبد و اردکان و سخنرانی دکتر " قره داغی " مدرس کشوری ارزشیابی توصیفی در سالن سینما طوبی میبد برگزار شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :