نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش اولیای دانش آموز سال اول متوسطه شهرستان میبد

برگزاری همایش اولیای دانش آموز سال اول متوسطه شهرستان میبد


برگزاری همایش اولیای دانش آموز سال اول متوسطه شهرستان میبد
دیروز چهارشنبه با دعوت رئیس آموزش و پرورش میبد بیش از 900 نفر از اولیای دانش آموزان پایه اول متوسطه و با حضور معاونت محترم آموزش متوسطه سازمان جناب آقای حاج محمود زارع و مهندس شکوهی رئیس گروه فنی و حرفه ای استان و مهندس کارآموز کارشناس محترم کاردانش استان در محل کانون شهید رجائی میبد برگزار شد . در این همایش ابتدا حاج آقا موسوی ضمن خیر مقدم به مدعوین در مورد این همایش به صورت اختصار صحبت نمودند و سپس حاج آقا زارع معاونت محترم آموزش متوسطه سازمان ضمن اهمیت انتخاب رشته مسئولیت مهم آموزش و پرورش و نقش اولیا در این رابطه تبیین نمودند .سپس مهندس شکوهی ضمن تشکر از مدیریت آموزش و پرورش میبد از این همایش بعنوان بی نظیرترین همایش هدایت تحصیلی استان نام بردند . در پایان مهندس کارآموز بطور مبسوط و مصور در مورد رشته های کار و دانش و فنی حرفه ای و نظری و معارف برای مدعوین سخنرانی نمودند .