برگزاری همایش سفیران سلامت دانش آموزی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، همایش سفیران سلامت با حضور مدارس مروج سلامت و سفیران برتر سلامت دانش آموزی در سالن سینما طوبی میبد برگزار گردید که در پایان از مدارس سفیران برتر در این زمینه تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، همایش سفیران سلامت با حضور مدارس مروج سلامت و سفیران برتر سلامت دانش آموزی در سالن سینما طوبی میبد برگزار گردید که در پایان از مدارس سفیران برتر در این زمینه تجلیل به عمل آمد.