نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش مدیران

برگزاری همایش مدیران


برگزاری همایش مدیران
در این جلسه پیرامون نحوه ی برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم همچنین اجرای نظام آموزشی 6 و 3 و 3 در سال جاری بحث و تبادل نظر شد . در پایان اسعدی مدیر آموزش و پرورش میبد به تعدادی از سؤالات مدیران پاسخ گفتند .