نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش مدیران دوره های تحصیلی آموزش و پرورش میبد

برگزاری همایش مدیران دوره های تحصیلی آموزش و پرورش میبد


برگزاری همایش مدیران دوره های تحصیلی آموزش و پرورش میبد
در این همایش روند سامانه سناد و طرح و برنامه های آموزش در سال تحصیلی 91-90 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .