آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری همایش مدیران متوسطه دوره های اول و دوم

برگزاری همایش مدیران متوسطه دوره های اول و دوم


همایش مدیران متوسطه دوره های اول و دوم شهرستان میبد با حضور " کارآموز" معاون آموزشی و " دهشیری " کارشناس آموزش متوسطه دوم در سالن اجتماعات زنده یاد حسین فیروز آموزش و پرورش میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در این جلسه ابتدا آقای کارگر مدیر آموزش و پرورش میبد ضمن خیر مقدم به مدعوین و مدیران در رابطه با بحث بازنشستگی و یادآوری پیگیری واکسن دانش آموزان و همکاران که تاکنون واکسن کرونا نزده‌اند مطالبی را بیان نمود.

در ادامه آقای دهشیری کارشناس آموزش متوسطه دوم در رابطه با آیین نامه های آموزشی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مطالبی مهمی را یادآور شدند.

در پایان آقای مهندس کارآموز معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان در رابطه با مسائل کلی آموزش متوسطه اول و دوم و هنرستان های فنی و حرفه ای صحبت نمودند.

آدرس کوتاه :