آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری همایش مدیران 3 دوره تحصیلی

برگزاری همایش مدیران 3 دوره تحصیلی


در هفته پیوند اولیا و مربیان :
به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان همایشی با حضور کلیه مدیران سه دوره تحصیلی در سالن اجتماعات شهید اسماعیلی دبیرستان شاهد باهنر میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرور شهرستان میبد ،دراین جلسه  شفاعی معاون پرورشی و فرهنگی اداره ضمن خیر مقدم به مدعوین مسائل مربوط به مدیران را بازگو نمودند. سپس سید محمد وصالی رئیس انجمن اولیا و مربیان  اداره کل آموزش و پرورش مطالبی در مورد انجمن اولیا و فعالتر شدن انجمن مدارس مباحثی را مطرح نمودند و ادامه جلسه را به آقای نعمت ا... میرعلی مدرس دفتر راهنمای انجمن اولیا و مربیان  برای مدیران تشریح و تفصیل نمودند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرور شهرستان میبد

آدرس کوتاه :