نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش مدیران 3 دوره تحصیلی شهرستان میبد

برگزاری همایش مدیران 3 دوره تحصیلی شهرستان میبد


برگزاری همایش مدیران 3 دوره تحصیلی شهرستان میبد

سید حسین اسعدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد ضمن ارائه گزارش برنامه های اجرایی سال 90 -91 آمادگی کامل آموزش و پرورش میبد را جهت آغاز مهر و بازگشایی مدارس و اجرای نظام جدید 3-3-6 اعلام نمودند و افزودند که به همت و تلاش شبانه روزی مدیران ، معاونین و کارشناسان اداره ، شهرستان میبد کمترین مشکل را در اجرای این نظام جدید آموزشی خواهد داشت .

در ادامه نمایندگان مدیران 3 دوره تحصیلی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیر و معاونین هر کدام به مدت 15 دقیقه پیشنهادات و انتقادات خود را بیان نمودند. سپس اسعدی موضوع بحث را بررسی شیوه نامه اجرایی پروژه مهر قرار دادند و با قرائت بندهای این شیوه نامه رعایت تمامی موارد ذکر شده در این شیوه نامه را سفارش نموده و اظهار امیدواری نمودند که شهرستان میبد در اجرای برنامه های پروژه مهر هم همانند برنامه های دیگر رتبه ی برتر استان را به خود اختصاص دهد.

بعد از سخنان اسعدی هر کدام از معاونین بیانات خود را ارائه نمودند و در پایان جلسه به سوالات مدیران پاسخ گفتند.

در این همایش خانم آقایی سرپرست گروه پژوهش های هوا و فضا " آسمان ربا " گزارش فعالیت های خود را در این رشته ارائه نمودند و نمونه کارهای انجام شده توسط دانش آموزان عضو این گروه به نمایش گذاشتند .

این همایش در ساعت 12:30 پایان یافت.

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد