آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی بهبود کیفیت بخشی درس تربیت بدنی

برگزاری کارگاه آموزشی بهبود کیفیت بخشی درس تربیت بدنی


به منظور توسعه و بازآموزی معلومات دبیران تربیت بدنی و با هدف ارتقای کیفیت ساعات درس تربیت بدنی در مدارس ، کارگاه آموزشی تحت عنوان بهبود و کیفیت بخشی درس تربیت بدنی در سالن ورزشی سلامت برگزار گردید.

 

 

آدرس کوتاه :