آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری کارگاه بازی های فکری با همکاری سازمان دانش آموزی

برگزاری کارگاه بازی های فکری با همکاری سازمان دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد؛ در راستای توان افزایی آموزگاران ابتدایی با همکاری سازمان دانش آموزی، کارگاه بازی های فکری در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در سالن فیروز مدیریت آموزش و پرورش میبد برگزار گردید.
نماینده سازمان دانش آموزی در این برنامه، سه بازی فکری مناسب ویژه دانش آموزان ابتدایی را برای آموزگاران معرفی نمود و تاکید کرد: آموزش دانش آموزان به روش غیر مستقیم، بهترین راه برای تثبیت یادگیری موضوع آموزشی در ذهن دانش آموزان می باشد.
محمدرضا کارگر، مدیر آموزش و پرورش میبد نیز ضمن بازدید از کارگاه، تاکید کرد:
در عصر حاضر، همراهی با دانش آموزان در افعالی که موجب افزایش صمیمیت میان معلم و دانش آموز می شود، مهم ترین وظیفه معلمان است؛ چرا که صمیمیت میان مربی و دانش آموز، مهم ترین عامل تاثیرگذاری در جهت شکل گیری رفتار مطلوب می باشد.  
مرتضی خاکزار، معاون پرورشی اداره نیز با اشاره به اهمیت بازی در شکل گیری شخصیت دانش آموزان در مقطع ابتدایی بیان داشت:
بازی ها، نمادی از یک زندگی واقعی هستند که دانش آموزان در آن، با نشاط و شادابی می توانند موارد بسیاری همچون قدرت تصمیم گیری و تحمل شکست در زندگی را آموزش بینند.

آدرس کوتاه :