تبریک روز معلم توسط دانَش آموزان دبستان دخترانه "مهر ایران زمین"

تبریک روز معلم توسط دانَش آموزان دبستان دخترانه "مهر ایران زمین"به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در اولین روز از هفته معلم دانش آموزان دبستان دخترانه " مهر ایران زمین " به اتفاق مدیر محترمشان سرکار خانم محمودی ضمن حضور در اداره آموزش و پرورش با اهدای لوح سپاس و گل و شیرینی به همکاران اداری از مقام شامخ معلم تجلیل نمودند.

خاطرنشان می گردد این دانش آموزان ضمن بازدید از دوایر مختلف اداره آموزش و پرورش با روند کار اداری آشنا شدند.

آدرس کوتاه :