نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

در هفته معلم ؛

تبریک روز معلم توسط دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ذوالفقاری+عکس


دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ذوالفقاری به همراه کادر آموزشگاه با حضور در اداره آموزش و پرورش میبد با اهدای گل و شیرینی روز و هفته معلم را به مدیر آموزش و پرورش ، کارکنان اداری و قاطبه ی فرهنگیان شهرستان میبد تبریک گفتند.
در هفته معلم ؛
دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ذوالفقاری به همراه کادر آموزشگاه با حضور در اداره آموزش و پرورش میبد با اهدای گل و شیرینی روز و هفته معلم را به مدیر آموزش و پرورش ، کارکنان اداری و قاطبه ی فرهنگیان شهرستان میبد تبریک گفتند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :