بمناسبت هفته تربیت اسلامی صورت گرفت:

تجلیل از تلاشگران حوزه تربیتی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد


همزمان با هفته تربیت اسلامی؛ ازتلاشگران حوزه تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد تجلیل بعمل آمد.
بمناسبت هفته تربیت اسلامی صورت گرفت:
همزمان با هفته تربیت اسلامی؛ ازتلاشگران حوزه تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد تجلیل بعمل آمد.

 

آدرس کوتاه :