نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از حافظین قران با حضور آیت الله اعرافی و یحیی زاده

تجلیل از حافظین قران با حضور آیت الله اعرافی و یحیی زاده


تجلیل از حافظین قران با حضور آیت الله اعرافی و یحیی زاده

 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد از حافظین کل و بیست جزء و ده جزء قران تجلیل شد . در این مراسم  ابتدا اسعدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد ضمن بر شمردن تعداد حافظین در شهرستان در جزء های مختلف سیر صعودی در حفظ قرآن در شهرستان در چشم انداز نه زیاد دور بیان کرد. فلاح معاون تربیتی و فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان با این بیان که در شهرستان تعداد 3810 نفر در طرح نور ثبت نام شده اند این را نمودی خوب در چشم انداز آینده برای حافظان برشمرد در ادامه ضمن توصیه های وافی امام جمعه شهرستان میبد بیان کرد هرکس قرآن بخواند و حفظ کند قرآن مانند نوری با گوشت و پوست او عجین شود و تا قیامت به همراه خود می برد . آیت الله اعرافی در ادامه دانش آموزان را هرچه بیشتر به اهمیت قرآن در خواندن و حفظ کردن و عمل به آن سفارش کرد در پایان از حافظین و مربیان دارالقرآن حمزه علی و مرکزی و پسران از طرف آموزش و پرورش شهرستان و امام جمعه تجلیل شد و جوایزی برسم یاد بود اهدا گردید .

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد