نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری ( مرحله کشوری )

تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری ( مرحله کشوری )


تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری ( مرحله کشوری )

دانش آموزان :

1- فاطمه زارعی                            رتبه اول (بخش خواهران)                 رشته : فیلم کوتاه

2- نرگس هاتفی                            رتبه سوم                                     رشته : حفظ قرآن کریم

3- مهدیه دهقانی                           رتبه اول                                      رشته : شعر

4- سید مصطفی پورمیرافضلی           رتبه اول (بخش برادران)                   رشته : فیلم کوتاه