در روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی ؛

تجلیل از همکاران امور تربیتی شهرستان میبد


به مناسبت 8 اسفند روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی از معاون پرورشی و همکارانشان تجلیل بعمل آمد.
در روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی ؛
به مناسبت 8 اسفند روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی از معاون پرورشی و همکارانشان تجلیل بعمل آمد.

آدرس کوتاه :