آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

تجلیل از همکاران امور تربیتی شهرستان میبد

تجلیل از همکاران امور تربیتی شهرستان میبد


در روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی ؛
به مناسبت 8 اسفند روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی از معاون پرورشی و همکارانشان تجلیل بعمل آمد.

آدرس کوتاه :