آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

تجلیل آیت الله اعرافی از برگزیدگان کشوری مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری در نماز جمعه

تجلیل آیت الله اعرافی از برگزیدگان کشوری مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری در نماز جمعهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، ۱۴ نفر از دانش آموزان شهر خورشید در مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری مرحله کشوری حائز رتبه برتر گردیدند که در نماز جمعه این دانش آموزان توسط آیت الله اعرافی مورد تجلیل قرار گرفتند.

آدرس کوتاه :