آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

تشریح فرآیند هدایت تحصیلی در جلسه مدیران و مشاوران متوسطه اول

تشریح فرآیند هدایت تحصیلی در جلسه مدیران و مشاوران متوسطه اول


شیوه نامه اجرائی هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در نشست تخصصی مدیران و مشاوران مدارس متوسطه دوره اول تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد ، در این جلسه که مدیر آموزش و پرورش ، معاونت آموزشی و کارشناسان مرکز مشاوره نیز حضور داشتند ، ابتدا مدیر آموزش و پرورش شهرستان با تبیین اهمیت موضوع ، کلیات طرح و توصیه های لازم را ارائه نمودند.در ادامه معاونت آموزشی اداره در رابطه با نقش مدیران و مشاوران و نحوه ورود به سامانه و فرآیند هدایت تحصیلی توضیحاتی را ارائه نمودند. کارشناس مرکز مشاوره آموزش و پرورش نیز نکاتی را در رابطه با بازه زمانی و مسائل مربوط ارائه نمودند.

آدرس کوتاه :