نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


تشکر فرماندار از برنامه های آموزشی فرهنگ ترافیک آموزش و پرورش میبد


در پی برگزاری مراسم " جشن کلاه ایمنی " در هنرستان شهید چمران فرماندار میبد از این اقدام فرهنگ سازی آموزش و پرورش میبد تشکر نمود
در پی برگزاری مراسم " جشن کلاه ایمنی " در هنرستان شهید چمران فرماندار میبد از این اقدام فرهنگ سازی آموزش و پرورش میبد تشکر نمود

 

آدرس کوتاه :