آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

تشکر فرماندار از برنامه های آموزشی فرهنگ ترافیک آموزش و پرورش میبد

تشکر فرماندار از برنامه های آموزشی فرهنگ ترافیک آموزش و پرورش میبد


در پی برگزاری مراسم " جشن کلاه ایمنی " در هنرستان شهید چمران فرماندار میبد از این اقدام فرهنگ سازی آموزش و پرورش میبد تشکر نمود

 

آدرس کوتاه :